Бележки относно общите условия

Настоящите общи условия включват различни секции. Всяка от тези секции е отделен документ, който следва да намери място във Вашия уебсайт. Коректно подготвените общи условия не са просто един документ, а са систематизиран набор от правила и информация за използването на уебсайта. В пакета на Advokatami.bg sа включени следните документи:

 1. Условия за ползване
 2. Доставка
 3. Регистрация и идентификация
 4. Регулиращи органи и спорове
 5. Бисквитки
 6. Формуляри за отказ от договор и рекламации

Всеки един от документите се качва на Вашия сайт като отделна страница. Най-често практиката е това да се прави във футъра (най-долната част) на сайта.

Моля, прочетете внимателно информацията по-долу за всяка една от секциите. Ако не намерите отговор на Вашия въпрос тук, можете да се свържете с нас.

Условия за ползване

Условията за ползване регламентират отношенията с потребителите. Тук ключово значение имат процеса по поръчка, плащане, отказа от договор и рекламациите. В съответствие с правилата на Закона за защита на потребителите накрая на документа ще намерите и формулярите за отказ от договора и рекламация, които сте задължени по закон да публикувате.

Освен това, в условията за ползване се урежда правото на интелектуална собственост, както и правилата за изменение на общите условия. Изменението на общите условия също е регламентирано в закона и процедурата не може да търпи почти никакви промени.

Доставка

В тази секция се уточняват детайлите около доставката. Обръщаме Ви внимание, че тук не е нужно да се посочва конкретна фирма, с която работите или да казвате точните часове, в които обработвате поръчките. Ако все пак решите да се включат, то всичко написано се явява задължително за Вас.

Регистрация и идентификация

Това са правилата за регистрация на потребителите. Тук е мястото да се уредят специфичните права на потребителите, които получават след като създадат потребителския си профил. Ако има нещо, което искате да се допълни в тази секция, свържете се с нас.

Регулиращи органи и спорове

В тази секция се включва информация, която всеки търговец е длъжен да предоставя на своите потребители. Тя съдържа указания за това, кои са органите, които осъществяват контрол върху дейността на търговеца и какви са възможностите за разрешаване на потребителски спорове.

Формуляри за отказ от договор и рекламации

В комплекта от документи ще намерите:

 1. Формуляр за отказ от договор;
 2. Формуляр за рекламация

Тези два формуляра са задължителни по закон и липсата им на сайта е нарушение, за което Комисията за защита на потребителите налага глоби. Тези формуляри могат да се попълват от потребителите на Вашия сайт, когато искат да предявят рекламация или да се откажат от закупеното.

Можете да добавите и електронна форма за попълване от потребителите по Ваша преценка.

Политика за защита на личните данни и бисквитки

Настоящите общи условия не съдържат политика за защита на личните данни! Можете да поръчате политика за защита на личните данни в съответствие с новите правила тук:

(https://www.advokatami.bg/obshti-uslovia-i-politiki/).

В случай че искате да приведете дейността си в съответствие с правилата на новия Регламент за защита на личните данни (GDPR), можете да прочетете повече тук:

(https://www.advokatami.bg/gdpr/).

Допълнителни изисквания

Да имате добре изготвени общи условия е задължително, обаче не е достатъчно. Важно е във всеки един момент да спазвате предвиденото в общите условия и останалите изисквания на закона. За Ваше улеснение подготвихме списък с някои от основните изисквания, които трябва да спазвате:

 1. Публикувайте основните характеристики на стоките или услугите, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка;
 2. Дайте информация за наличност на стоката или услугата;
 3. При публикуването на цената напишете крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси, начина на нейното изчисляване, ако няма крайна цена, допълнителни разходи за транспорт, ако има такива;
 4. Напомнете в сайта за наличието на законова гаранция – не е достатъчно да имате тези клаузи в общите условия;
 5. Посочете срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, условията за неговото прекратяване;
 6. Посочете опасностите, свързани с обичайната употреба;
 7. Посочете срока на годност на стоката – когато е приложимо;
 8. Добавете съответно указание, ако имате регистрация по ДДС;
 9. Публикувайте на сайта си формулярите, приложени в този документ